Over Aanzet

Historisch Tijdschrift Aanzet is hét tijdschrift van en voor Utrechtse geschiedenisstudenten. Drie keer per jaar verschijnt er een editie van Aanzet en daarnaast is er een speciaal nummer voor het UHSK-symposium. Aanzet biedt studenten de mogelijkheid wetenschappelijk te publiceren, aan de hand van hun eigen onderzoek.

Aanzet is opgericht in 1982 en komt, met een korte onderbreking eind jaren negentig, sinds die tijd onafgebroken uit. Het blad wordt uitgegeven door de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK). De redactie bestaat uit studenten Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, van het eerste jaar tot aan de onderzoeksmaster. De redactie begeleidt niet alleen de studentauteurs, maar verzorgt ook rubrieken, is verantwoordelijk voor de vormgeving van het blad, doet de eindredactie van ieder nummer en houdt de website en social media bij.

Ieder nummer bevat vier artikelen, geschreven door studenten. De basis van de artikelen zijn uitzonderlijk goede papers of scripties, die door de student samen met de redactie worden omgeschreven tot een populair-wetenschappelijk artikel. Daarnaast is er een drietal rubrieken: in De passie van… wordt een docent of medewerker van het departement Geschiedenis geïnterviewd over zijn of haar historische passies; in Beeldspraak staat een primaire bron centraal die een onderzoeker van de universiteit heeft geïnspireerd; in Perspectief wordt een historisch licht geworpen op een actueel thema. Ook verzorgt de redactie recensies van historische boeken, films of exposities.

De redactie krijgt gevraagd en ongevraagd advies van de redactieraad, een orgaan waarin medewerkers van het departement Geschiedenis zitting hebben.

Adverteren in Aanzet is mogelijk, mits er een duidelijk raakvlak is met de doelgroep van ons blad.

De redactie is te bereiken via redactieaanzet@uhsk.nl.

Advertenties