De gekuste kater

De kat als symbool voor ketterij

beeldspraak

Historici doen hun onderzoek in stoffige archieven, waar ze eindeloos boeken, artikelen en andere geschreven bronnen lezen. Het kan echter anders. Ook schilderijen, sculpturen, films en allerlei andersoortige niet-tekstuele bronnen kunnen heel nuttig zijn voor historisch onderzoek. In Beeldspraak schrijft een docent van de Universiteit Utrecht over zijn of haar ervaring met onderzoek aan de hand van beeldbronnen. Ditmaal wordt dit gedaan door Bram van Hoven van Genderen, docent-onderzoeker bij de afdeling Middeleeuwen. Hij koos voor een typische afbeelding uit een zogenaamde Bible moralisée en vertelt over de symboliek die schuilt achter het kussen van de kont van een kater. Lees verder “De gekuste kater”

Science inside out

Objectiviteit en marginalisering in wetenschapsgeschiedenis

Originele tekening van de Brabantse arts Andreas Vesalius

Historici doen hun onderzoek in stoffige archieven, waar ze eindeloos boeken, artikelen en andere geschreven bronnen lezen. Het kan echter anders. Ook schilderijen, sculpturen, films en allerlei andersoortige niet-tekstuele bronnen kunnen heel nuttig zijn voor historisch onderzoek. In Beeldspraak schrijft een docent van de Universiteit Utrecht over zijn of haar ervaring met onderzoek aan de hand van beeldbronnen. Ditmaal wordt dit gedaan door Iris Clever, docent bij de afdeling cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Clever begint volgend collegejaar haar PhD in de Verenigde Staten. In haar onderzoek houdt zij zich bezig met de relatie tussen objectiviteit en sociale verhoudingen om een licht te werpen op de maatschappelijke functie van wetenschap. Zij koos voor een afbeelding van Andreas Vesalius en vertelt over de ‘neutraliteit’ van wetenschap. Lees verder “Science inside out”

Een iconische foto van de Armeense genocide

Turkse natievorming en genocide

Armeense deportatie

 

Historici doen hun onderzoek in stoffige archieven, waar ze eindeloos boeken, artikelen en andere geschreven bronnen lezen. Het kan echter anders. Ook schilderijen, sculpturen, films en allerlei andersoortige niet-tekstuele bronnen kunnen heel nuttig zijn voor historisch onderzoek. In Beeldspraak schrijft een docent van de Universiteit Utrecht over zijn ervaring met onderzoek aan de hand van beeldbronnen. Ditmaal wordt dit gedaan door dr. Uğur Ümit Üngör, docent bij de afdeling Politieke Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. De voornaamste historische interesses van Üngör zijn staatsvorming en natievorming, met een specifieke focus op massaal geweld. Hij vertelt over een foto die gemaakt is tijdens de Armeense Genocide en hoe deze een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van zijn historische interesse. Lees verder “Een iconische foto van de Armeense genocide”

‘Gott erhalte Franz den Kaiser, unser guten Kaiser Franz!’

Joseph Haydn en de ‘lange achttiende eeuw’

Historici doen hun onderzoek in stoffige archieven, waar ze eindeloos boeken, artikelen en andere geschreven bronnen lezen. Het kan echter anders. Ook schilderijen, sculpturen, films en allerlei andersoortige niet-tekstuele bronnen kunnen heel nuttig zijn voor historisch onderzoek. In Beeldspraak schrijft een docent van de Universiteit Utrecht over zijn ervaring met onderzoek aan de hand van beeldbronnen. Ditmaal wordt dit gedaan door dr. mr. Frans Willem Lantink, docent bij de afdeling Politieke Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. De voornaamste historische interesses van Lantink zijn de moderne Duitse geschiedenis, historiografie en politieke ideologieën.. Hij vertelt over een muziekstuk van Haydn en hoe deze een rol kan spelen in de periodisering van de lange negentiende eeuw, alsmede zijn eigen ontwikkeling als historicus. Lees verder “‘Gott erhalte Franz den Kaiser, unser guten Kaiser Franz!’”

Gravers en slachtoffers

Beeldbron Raben

Historici doen hun onderzoek in stoffige archieven, waar ze eindeloos boeken, artikelen en andere geschreven bronnen lezen. Het kan ook anders. Schilderijen, sculpturen, films en allerlei andersoortige niet-tekstuele bronnen kunnen juist heel nuttig zijn voor historisch onderzoek. In ‘Beeldspraak’ schrijft een docent van de Universiteit Utrecht over zijn ervaring met onderzoek aan de hand van beeldbronnen. Dr. Remco Raben, gespecialiseerd in Zuid-(Oost-)Aziatische geschiedenis, en met name in de Indonesische dekolonisatie, bijt de spits af. Hij vertelt over een mysterieuze foto die hij op een cd’tje kreeg van een collega uit Indonesië.

Lees verder “Gravers en slachtoffers”