Spoken

 

Er waren bij de geesteswetenschappen altijd twee spoken rond. Het revolutionaire spook, dat lijkt zich – helaas – alleen nog maar te vertonen aan de UVA. Het andere spook, echter, knevelt ons al decennia lang en maakt zich nu wederom op om te verschijnen. Er komt namelijk een nieuwe bezuinigingsronde aan. Weinigen weten er al van en het exacte bedrag voor het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis staat nog niet vast, maar er zal ongeveer 500.000 euro bespaard moeten worden.

Zowel binnen de faculteit als het departement wordt er op dit moment nagedacht over bezuinigingsmaatregelen en bezuinigingsvoorstellen. De meeste van deze voorstellen gaan dit collegejaar geschreven worden en zullen onvermijdelijk zeer ingrijpend zijn. Sommige van deze plannen kunnen mogelijk de kwaliteit van onderwijs aantasten. Daarom is het van belang dat de studenten van ons departement zich organiseren en invloed uit proberen te oefenen op deze plannen, zodat ook onze stem gehoord wordt.

Tot nu toe lijken noch de UHSK noch ART zich hier mee bezig te houden. Beide verenigingen laten hier niet alleen een kans liggen om belangrijk beleid te beïnvloeden, maar ze verzaken deels ook hun taak om de belangen van studenten met betrekking tot het onderwijs te behartigen en te verdedigen. De UHSK formuleert deze taak zelf als volgt in het driejarenplan: “Als studievereniging is het voor de UHSK belangrijk om het debat over onderwijs gaande te houden en te bevorderen. Het departement heeft veel baat bij input van de studenten en bovendien blijft het een kerntaak van een studievereniging om mee te denken op het gebied van onderwijs.”[1]

Beide verenigen zouden, het liefst tezamen, het noodzakelijke “debat over onderwijs” aan moeten jagen en het departement, gevraagd en ongevraagd, van advies voorzien. Ooit hield de revolutionaire geest de UHSK in zijn greep. Misschien moeten we die houding weer een klein beetje de ruimte geven om dat andere spook te verjagen. Hopelijk treffen wij binnenkort dan ook op de Kamer, naast het banencarrousel, een plakkaat aan met de volgende tekst:

‘We hebben een wereld te winnen. Verenig u Studenten!’

[1] Uit het driejarenplan van de UHSK, pagina 5, zoals voorgelegd aan de A.L.V. van 13 september 2017.

~Marin Kuijt